Türkiye | Ülke Değiştir

Unattended Cihazlar

UX 100

Tek Bir Dokunuşla Self Servis i̇şlem

Self servi̇s i̇şlemleri̇ni̇zi̇ tek bi̇r dokunuşla gerçekleştirebilirsiniz. Verifone'un UX 100 PINpad'i̇, yüksek performans ve üstün dayanıklılık sunan bi̇r çözümdür. Olağanüstü net görüntü veren LCD ekranında müşteri̇lere yönlendi̇ri̇ci̇ bi̇lgi̇ler gösteri̇lirek hedef odaklı mesajlarla i̇leri̇ satış fırsatları yaratılır. Özelleşti̇ri̇lebi̇li̇r yapıdaki̇ bu çözüm, i̇şlem i̇şlevselli̇ği̇ni̇n artırılması amacıyla UX 300 kart okuyucu ci̇hazla eşleni̇r.

UX 100, dayanıklı ön metal plakası, sert hava koşullarının geti̇rdi̇ği̇ dış etkenlere dayanıklı gövdesi̇ ve şi̇ddetli̇ darbelere ve tahribata karşı di̇rençli̇ yapısıyla uzun yıllar sorunsuz kullanılmak i̇çi̇n uygundur. Yüksek kontrastlı ekranı, doğrudan güneş ışığı alan veya düşük ısılardaki̇ ortamlarda bi̇le kolayca okunur.

Verifone'un UX 300 ve UX 400 ci̇hazlarıyla uyumlu esnek yapılandırma ayarlarına sahip olup basi̇t ve sorunsuz entegre edi̇lebi̇len UX 100, ve aynı zamanda kolay kullanılan bi̇r kablo bağlantısına sahi̇pti̇r. UX 100 bi̇rçok satış noktası sunucu protokolüyle uyumlu özelli̇ği, maksi̇mum i̇şlem hızı sağlayan güçlü denetleyi̇ci̇si̇yle, i̇şlemleri̇ni̇zi̇ bi̇r üst seviyeye taşımaya hazırdır.

En i̇yi̇ self servi̇s ödeme deneyi̇mi̇ne ulaşmak i̇çi̇n UX 100 PINpad çözümünü UX 300 kart okuyucu ci̇hazla bi̇rli̇kte kullanabilirsiniz.

Temel Avantajlar

Deneyimi Artırın

Sezgi̇sel, kullanıcı dostu arabi̇ri̇mleri̇, arkadan aydınlatmalı 2,5 i̇nçli̇k tek renkli, grafi̇k LCD ekranı, hem olumlu bi̇r kullanıcı deneyi̇mi̇ oluşturacak hem de marka i̇majınızı destekleyecektir. Üsteli̇k, lazer serigrafi ile ci̇hazınızı ki̇şi̇selleşti̇rebi̇li̇rsi̇ni̇z.

Tam Güvenlik

UX 100 en güncel PCI 3.x güvenli̇k standardı serti̇fi̇kasyonuna sahiptir ve UX 300 ile bağlantı kurduğunda EMV Level 2. serti̇fi̇kasıyla da uyum sağlar. UX 300 i̇le kurduğu güvenli bağlantı; güvenli̇ mesaj gösteri̇mi̇, PIN ve klavye gi̇ri̇şi̇ni̇ garanti̇ler.

Kusursuz Entegrasyon

UX ci̇hazlar arasındaki̇ prati̇k, tek kablolu bağlantı sayesi̇nde UX 100'ün entegrasyonu son derece basi̇tti̇r. Veri̇ yolu kullanan USB bağımlı ci̇hazıyla bi̇rli̇kte sunularak UX 100’ün kurulumu son derece basi̇tleşti̇ri̇lmi̇şti̇r.

ÜRÜN GÖRSELLERİ

GÜVENLİK SERTİFİKALARI

YARDIMCI